Till Signe Rebecca Tuyet

Till Rebecca

 

Det var i oktober så näst som i fjol

du såg dagens ljus vår lilla sol

Så knöt du kring släktena ännu ett band

historien blev skriven i din lilla hand

 

När ett liv föder sånger och jublande skratt

dansar ymniga nymfer din ära

För en flicka som nyss fått sitt namn som en skatt

att nära sitt hjärta få bära

 

Signe - den heliga glädjen dig ger

att livet och skrattet dig rikt förser

När gråten dig drabbar och ljus du ej ser

om trösten i vänskap vi ber

 Det fanns i din blick ett skimrande ljus

som lyste i skrymslen uti vårat hus

så gav du åt allas vår svaghet ett namn

Vi ömmade dig och vi bar dig i famn

 

När ett liv föder sånger och jublande skratt

dansar ymniga nymfer din ära

För en flicka som nyss fått sitt namn som en skatt

att nära sitt hjärta få bära

 

Rebecca - den saliga styrkan du får

att leva fullt ut både vinter och vår

När sorger dig möter och hinder består

vi ber om en läkande famn

 

 

 

Ditt liv kommer alltid att präglas utav

att din moder är natt och din fader är dag

Landet från öster ska syra ditt blod

med vishet och styrka, glädje och mod

 

När ett liv föder sånger och jublande skratt

dansar ymniga nymfer din ära

För en flicka som nyss fått sitt namn som en skatt

att nära sitt hjärta få bära

 

Tuyet, välsignad den kunskap du har

erfarenheter och visdom så klar

När töcken är allt du omkring dig erfar

sanningens ljus ska dig bära   

 

Comments